Inflyttning i U25

Nu har John Mattsons senaste förtätningsprojekt, U25, slutförts och hyresgästerna har börjat flytta in i de 74 nybyggda lägenheterna.

Huset U25 i Larsberg innehåller 74 ungdomslägenheter och är byggt på mark som tidigare var 20 parkeringsplatser. Ett syfte med ungdomsbostäderna är att ge unga vuxna i åldern 18-25 år en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Förmedlingen av lägenheterna startade i våras och intresset har varit stort. Inflyttning sker under de två första veckorna i oktober.

Huset består av en- och tvårumslägenheter samt tre delningslägenheter. För uthyrningen av delningslägenheterna samarbetar John Mattson med Colive som möblerar lägenheterna, erbjuder tjänster samt anordnar aktiviteter för de boende.

Det årliga hyresvärdet för U25 är 7,8 mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Bellander, kommunikationschef
Telefon: +46 730-84 53 52
E-mail: [email protected]

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 30 juni 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04