Anna Sander avgår som styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

I och med att Anna Sander har utsetts till Avdelningschef Mark och exploatering, Uppsala kommun, har hon begärt utträde ur John Mattsons styrelse. Anna Sander har varit ledamot i John Mattsons styrelse sedan 2016 och lämnar omgående sitt styrelseuppdrag i bolaget.

- Vi tackar Anna för att hon med stort engagemang, kunskaper och erfarenhet ha bidragit stort till bolagets utveckling under dessa år. Vi önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag, säger Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson.

Lidingö, 17 december 2020
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Johan Ljungberg, styrelseordförande, John Mattson
Telefon: +46 739 60 58 87
E-post:
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
Telefon: +46 768 00 01 95
E-post:
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2020 till 7,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04