John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2019

Onsdag den 19 februari 2020 kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2019. Med anledningen av detta bjuder John Mattson in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av rapporten där vd Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar perioden och resultatet.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/sv/finansiella-rapporter/

Presentationen inleds kl. 9.00 och kommer att hållas på svenska.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q4-2019

Telefonnummer till konferensen

Sverige: +46 8 505 583 52

UK: +44 33 330 092 71

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Erik Kronqvist enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef

Telefon: +46 706 97 22 22

E-post: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 5 februari 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 september 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04