John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-juni 2020 den 20 augusti 2020

Torsdag den 20 augusti 2020 kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin rapport för januari-juni 2020. Med anledningen av detta bjuder John Mattson in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av rapporten där vd Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar perioden och resultatet.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://corporate.johnmattson.se/sv/finansiella-rapporter/

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på svenska.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q2-2020

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 505 583 59

UK: +44 33 330 092 65

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://corporate.johnmattson.se

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Maria Sidén enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-post: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 13.00 den 6 augusti 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2020 till 6,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04