John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-september 2020 den 5 november 2020 kl. 10.00

Torsdag den 5 november 2020 kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin delårsrapport för januari-september 2020. Med anledningen av detta bjuder John Mattson in investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker och media till en presentation av rapporten där vd Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar perioden och resultatet.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på svenska.
Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q3-2020

Telefonnummer till konferensen

Sverige: +46 8 505 583 68
UK: +44 33 330 092 63

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.corporate.johnmattson.se.

Media
Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Maria Sidén enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Lidingö, 2020-10-22
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-post: [email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef
Telefon: +46 76 800 01 95
E-post: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 22 oktober 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2020 till 7,3 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: www.johnmattson.se och www.corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04