John Mattson förvärvar ytterligare 456 lägenheter i Sollentuna kommun

John Mattson har idag tecknat avtal med Sollentuna Stadshus AB om förvärv av 456 lägenheter samt kommersiella lokaler i Häggvik och Tureberg i Sollentuna kommun. John Mattson finns i Sollentuna sedan tidigare och förvärvet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och förvaltningsmodell.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär och ett förvärvspris om 867 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 35 miljoner kronor. Säljare är Sollentuna Stadshus AB. Tillträde av fastigheterna sker i oktober 2021.

Förvärvet omfattar totalt cirka 38 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelade på 8 fastigheter huvudsakligen bestående av hyresbostäder. Fastigheterna är belägna vid Häggviks pendeltågstation samt i Tureberg, vid Sollentuna Centrum. Byggnaderna i Häggvik är uppförda på 1940- och 50-talen och byggnaderna i Tureberg är uppförda på 1970-talet.


En del av John Mattsons tillväxtstrategi är att förvärva befintliga fastighetsbestånd i kommuner inom Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. Sollentuna kommun har en positiv befolkningsutveckling och hög efterfrågan på bostäder.

John Mattson har sedan tidigare cirka 2 800 lägenheter samt kommersiella lokaler på Lidingö, i Sollentuna, Stockholm och Nacka. Fastigheterna i Sollentuna förvärvades i december 2019.

- Förvärvet rimmar väl med John Mattsons tillväxtstrategi och förvaltningsmodell. Vi ser fram emot att förvalta och utveckla området på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och i enlighet med vår vision att skapa goda livsmiljöer över generationer. Vi ser också fram emot fortsatt nära samarbete med Sollentuna kommun och det lokala näringslivet och vi kommer ta en aktiv roll i arbetet med att förverkliga ”Vision Malmvägen”, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

- Vi välkomnar att John Mattson vill fördjupa sitt engagemang i Sollentuna. Tillsammans ska vi förstärka tryggheten och trivseln i Tureberg och Häggvik, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

Lidingö 7 maj 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:

Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

 

Fakta om förvärvet:

Antal fastigheter: 8

Antal lägenheter: 456

Uthyrbar area: 38 000 kvm varav cirka 29 000 kvm bostäder och ca 9 000 kvm lokaler

Ekonomisk uthyrningsgrad: 98 %

Hyresintäkter vid fullt uthyrt (2021): ca 47 mkr

Förvärvspris: 867 mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 35 mkr

Datum för tillträde: 1 oktober 2021

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13.00 den 7 maj 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fyra kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm och Nacka. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Bilder

  • 424653-54_004.jpg
  • 424655-54_013.jpg
  • 424590-54_009.jpg
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04