John Mattsons årsredovisning för 2020 publicerad

John Mattsons årsredovisning för 2020 har publicerats och finns nu tillgänglig på John Mattsons webbplats, corporate.johnmattson.se.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april. Den kan beställas genom att kontakta John Mattson på e-postadress [email protected] eller via telefon 08-613 35 00.

En engelsk version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats från den 20 april 2020.

Lidingö 24 mars 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
070-337 66 36,
[email protected]

Mari Edberg, Kommunikationschef, John Mattson
076-800 01 95, [email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.30 den 24 mars 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2020 till 8,0 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04