John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2021, den 23 februari kl. 11.00

John Mattson bjuder in till webbsänd telefonkonferens onsdagen den 23 februari kl.11.00 med anledning av att bolagets bokslutskommuniké för 2021 publiceras kl. 08.00 samma dag.

Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där vd Per Nilsson och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar 2021 års bokslutskommuniké. Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Presentationen inleds kl.11.00 och hålls på svenska. Den kan följas live via webb eller via telefon. Se webblänk och telefonnummer nedan.

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q4-2021

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige: +46 8 505 583 68
UK:
+44 33 330 092 66

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/ från kl. 08.00.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen samt presentationsmaterialet finnas tillgängligt på corporate.johnmattson.se.

Media
Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Maria Sidén enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.Lidingö 9 februari 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
0703-37 66 36,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
076-800 01 95,
[email protected]


Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter och kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2021 till 14,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04