John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2022 den 5 maj 2022 kl. 10.00

John Mattson bjuder in till webbsänd telefonkonferens torsdagen den 5 maj kl.10.00 med anledning av att bolagets delårsrapport för januari-mars 2022 publiceras kl. 08.00 samma dag.

Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där vd Per Nilsson och t.f. cfo Lars Ingman kommenterar perioden och resultatet för Q1 2022. Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Presentationen inleds kl.10.00 och hålls på svenska. Den kan följas live via webb eller via telefon. Se webblänk och telefonnummer nedan.

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q1-2022

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige: +46 8 505 583 74
UK: +44 33 330 090 32
US: +1 63 191 314 22, PIN: 69748236#

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/ från kl. 08.00.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen samt presentationsmaterialet finnas tillgängligt på corporate.johnmattson.se.

Media
Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta t.f. cfo Lars Ingman enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.Lidingö 21 april 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
072-092 88 88,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
076-800 01 95,
[email protected]


Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4400 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2021 till 15,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04