John Mattson säljer fastighet på Östermalm

John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Älgen 24 på Östermalm i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Wonna I de Jong med familj.

Fastigheten Älgen 24 är belägen på Brahegatan på Östermalm i centrala Stockholm. Den utgörs främst av lokaler för äldreomsorg, vård och förskola. Fastigheten innehåller även 30 bostadslägenheter samt 129 parkeringsplatser i garage. Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 000 kvadratmeter varav bostäderna utgör 33 procent.  Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per det första kvartalet 2022 med 37 miljoner kronor. Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

Förvärven av HEFAB och EFIB under 2021 omfattade cirka 100 000 kvadratmeter uthyrbar area och stärkte John Mattsons närvaro i framför allt västra, centrala och södra Stockholm. Fastigheten som nu avyttras, samt de två fastigheter som avyttrades för två veckor sedan, var del av den under 2021 förvärvade portföljen. Försäljningarna följer vår plan som togs fram vid förvärven av HEFAB och EFIB. Vi stärker nu vår geografiska renodling och ökar förutsättningarna för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning. Försäljningarna har skett över bokfört värde vilket befäster värdet på vår fastighetsportfölj. Genom försäljningarna tar vi ett tydligt steg mot en lägre belåningsgrad, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 30 september 2022.

Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.


Lidingö 30 juni 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 


För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]


Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11.30 den 30 juni 2022.
 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04