John Mattson utser Mattias Lundström till ny CFO

John Mattson har utsett Mattias Lundström till ny CFO för bolaget med tillträde senast i augusti 2022. Han efterträder Maria Sidén som lämnar sitt uppdrag i månadsskiftet februari/mars. Mattias Lundström kommer närmast från rollen som CFO på ICA Fastigheter.

Mattias Lundström har lång erfarenhet av styrelse- och strategiskt arbete, verksamhetsstyrning, affärs- och projektutveckling, intern- och extern rapportering, finansiering och strukturering. I olika roller har han, förutom ekonomi och finans, haft ansvar för juridik, risk, IT och HR. Mattias kommer närmast från rollen som CFO på ICA Fastigheter där han började 2017. Han har dessförinnan bland annat varit CFO på GE Real Estate och CEO för GE Capital Lending and Leasing i Norden.

- Jag ser mycket fram emot att välkomna Mattias som ny CFO för John Mattson. Med sin breda kompetens och erfarenhet kommer han vara en stor tillgång för John Mattson i vårt fortsatta arbete med att växa och utveckla bolaget. Hans erfarenhet av förändringsarbete blir särskilt värdefull för oss i den tillväxtresa vi befinner oss i. Jag vill också passa på att tacka Maria Sidén för goda insatser i bolaget och önska henne stort lycka med sitt nya uppdrag, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

- Det känns fantastiskt bra och spännande att börja på John Mattson och jag ser fram emot att vara med på den kommande tillväxt- och utvecklingsresan. Det finns ett målinriktat driv i verksamheten och genom mitt engagemang samt min fastighetskompetens och affärsmässighet hoppas jag kunna bidra till att bolaget når sina strategiska mål, säger Mattias Lundström.

Mattias Lundström kommer att ingå i John Mattsons koncernledning och tillträder sin tjänst senast den 9 augusti 2022. Från det att Maria Sidén avslutar sitt uppdrag i månadsskiftet februari/mars tills dess att Mattias Lundström tillträder kommer Lars Ingman inneha tjänsten som t.f. CFO på John Mattson.Lidingö 9 februari 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter, kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2021 till 14,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Bilder

  • Mattias Lundström.jpg
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04