John Mattsons årsredovisning för 2021 publicerad

John Mattsons årsredovisning för 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på John Mattsons webbplats, corporate.johnmattson.se. En engelsk version av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats från den 19 april 2022.

Lidingö 24 mars 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Lars Ingman, t.f. cfo, John Mattson
072-092 88 88,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
076-800 01 95, 
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 24 mars 2022.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4400 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2021 till 15,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04