Ändring av antalet aktier och röster i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Till följd av den genomförda företrädesemissionen i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (”John Mattson”) har antalet aktier och röster i John Mattson ändrats.

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 37 896 965 aktier i John Mattson motsvarande lika många röster. Genom företrädesemissionen har antalet aktier ökat med 37 896 965, motsvarande lika många röster.

Per den 29 december 2023 finns det sammanlagt 75 793 930 aktier i John Mattson, motsvarande lika många röster.

Lidingö 29 december 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02, [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2023 klockan 08.00.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2023 till 14,2 mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04