John Mattson bjuder in till presentation av delårsrapporten Q3 2023 den 9 november klockan 10.00

Med anledning av offentliggörande av bolagets delårsrapport för januari-september 2023 bjuder John Mattson in till webbsänd presentation samt telefonkonferens torsdagen den 9 november klockan 10.00. Rapporten offentliggörs klockan 08.00 samma dag.

Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkommen att delta i presentationen där vd Per Nilsson och t.f. cfo Eva Wiklund kommenterar resultatet för januari-september 2023. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webb eller via telefon.

Länk till webbsändning och telefonkonferens:


Om du önskar delta via webben går du in via länken nedan. Ingen föranmälan krävs.
Via webben finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/john-mattson-q3-report-2023/register

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008704

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/ från klockan 08.00.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen samt presentationsmaterialet finnas tillgängligt på
corporate.johnmattson.se.

Lidingö 26 oktober 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Eva Wiklund, t.f. cfo, John Mattson
073 077 81 75,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08 613 35 04,
[email protected]
Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2023 till 14,5 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04