John Mattson säljer fastighet på Lidingö

John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.

Fastigheten Tryckregulatorn 1 är belägen i stadsdelen Dalénum på Lidingö, en ny stadsdel som har vuxit fram i den gamla AGA-fabrikens område. Fastigheten, som färdigställdes 2015, utgörs av 146 bostadslägenheter samt ett garage med 121 parkeringsplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår till 9 220 kvadratmeter varav bostäder utgör 95 procent. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per första kvartalet 2023 med cirka 2 miljoner kronor. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för John Mattson till cirka 20 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt och transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För andra kvartalet kommer en realiserad värdeförändring att redovisas.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

- Vi fortsätter att agera proaktivt och handlingskraftigt för att anpassa bolaget till nya marknadsförutsättningar och genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot en lägre belåningsgrad. Att det underliggande fastighetsvärdet överstiger bokfört värde bekräftar värdet på vår fastighetsportfölj, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 29 juni 2023.

Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.


Lidingö 31 maj 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler och utvecklingsprojekt i Stockholmsregionen. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2023 till 15 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04