John Mattson ingår unikt partnerskap med Stockholm Exergi – bidrar till omställning av Stockholms energisystem

Fastighetsbolaget John Mattson och energibolaget Stockholm Exergi har ingått avtal med målsättning om långsiktig fjärrvärmeleverans för John Mattsons fastighetsbestånd med den gemensamma målbilden om netto noll-produktion av fjärrvärme för Stockholmsregionen. Partnerskapet innebär att John Mattson investerar i Stockholm Exergis omställning av fjärrvärmeproduktion över längre tid. Samtidigt säkerställer John Mattson försörjningen av kostnadseffektiv och hållbar fjärrvärme till sina fastigheter.

John Mattsons investering kommer bidra till Stockholm Exergis omställning av sin fjärrvärmeproduktion till nettonollutsläpp av koldioxid senast 2033. Först genom att fasa ut fossila bränslen och i slutändan genom koldioxidinfångning. Genom partnerskapet investerar John Mattson initialt 57 miljoner kronor i Stockholm Exergis fjärrvärmeproduktion. Initialt får en tredjedel av John Mattsons fastigheter tillgång till kostnadseffektiv och hållbar fjärrvärme. Totalt ger partnerskapet John Mattson möjlighet att ansluta upp till två tredjedelar av fastighetsbeståndet.  

-          Jag är mycket glad och stolt över partnerskapet med Stockholm Exergi. För John Mattson innebär avtalet att vi reducerar kostnaden för fjärrvärme och minskar vårt klimatavtryck genom kostnadseffektiv och hållbar fjärrvärmeuppvärmning till en stor del av våra fastigheter. Genom partnerskapet bidrar vi också till att ställa om energisystemet i Stockholm till nettonollutsläpp, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

 

-          Genom att fortsätta utveckla och investera i fjärrvärmetekniken kan vi gemensamt minska vår påverkan på miljön och säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning för framtiden. Med sitt långsiktiga engagemang för fjärrvärme och vårt energipartnerskap så har John Mattson nu ökat möjligheterna för att fortsatt bidra till en växande och klimatsmart energilösning, inte bara för sina egna fastigheter utan för hela Stockholm, säger Carl Lidholm, Försäljningsdirektör på Stockholm Exergi.

 

Lidingö 11 juli 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02, [email protected]
 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 350 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2024 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Bilder

  • Flygbild_Larsberg_foto Pixprovider.jpg
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04