2023-04-21, Lidingö

Årsstämma 2023

Årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) äger rum fredag 21 april 2023 kl. 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

Aktieägare kan få ett ärende behandlat på stämman förutsatt att begäran inkommit senast den 3 mars 2023 (även senare begäran beaktas om den inkommer i sådan tid att den kan inkluderas i kallelsen).  Ärenden mejlas till  [email protected] eller skickas till John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), Att. AGM, Box 10035, 181 10, Lidingö.

Dag: Fredag 21 april 2023

Tid: 14.00

Plats: Malmstenssalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö