John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning 2022

John Mattsons års- och hållbarhetsredovisning för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på John Mattsons webbplats, corporate.johnmattson.se.

Den publicerade års-och hållbarhetsredovisningen är på svenska. En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats under vecka 16.

Lidingö 28 mars 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Mattias Lundström, cfo, John Mattson
08-613 35 30,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08- 613 35 04,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 28 mars 2023.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2022 till 15,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04