Christer Jansson förstärker John Mattsons styrelse

Den 9 maj hade John Mattson årsstämma på Lidingö. Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm, valdes till styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB.

Christer Jansson är jurist och har bland annat som personaldirektör i SAS Sverige skaffat sig en gedigen erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor. Sedan 1999 är han vd för branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm och har framförallt utvecklat organisationens påverkansarbete och mediala närvaro, samt lyft fram förutsättningarna för tillväxt i Stockholmsregionen som organisationens viktigaste fråga.

– Med sin erfarenhet av politiska processer samt sitt engagemang för utvecklingen av hyresrättsmarknaden i Stockholmsregionen och införandet av Stockholmsmodellen, är hans kompetens betydelsefull för det arbete vi har framför oss med upprustning av befintligt bestånd och nybyggnation. Vi tror på hyresrätten och vill med gemensamma krafter verka för dess förnyelse mot en mer flexibel och kundanpassad boendeform, säger Jan-Erik Lindstedt, styrelseordförande i John Mattson.

John Mattsons styrelse består nu av Jan-Erik Lindstedt, styrelseordföranden, samt ledamöter Bo Ennerberg och Christer Jansson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Jan-Erik Lindstedt, styrelseordförande: 070-717 35 10 
Christer Jansson, styrelseledamot: 070-513 77 20 
Siv Malmgren, vd: 08-613 35 07

John Mattson Fastighetsföretagen AB är ett familjeägt företag med bostäder och kommersiella lokaler på Lidingö, utanför Stockholm. Bostadsbeståndet omfattar drygt 1 400 lägenheter i Larsberg och Baggeby. John Mattson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på hyreslägenheter. Vid utgången av 2011 ägde John Mattson 22 fastigheter till ett samlat marknadsvärde om 2,5 mdkr.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04