Håkan Blixt ny styrelseledamot i John Mattsons styrelse

Håkan Blixt, Director of Investment på Cordea Savills, valdes på extrastämma den 13 juni till ny styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB.

Håkan Blixt är fastighetsekonom från KTH och har med sin erfarenhet som Portfolio och Risk Manager på Niam och sin nuvarande tjänst på Cordea Savills som Director of Invstment en gedigen erfarenhet av transaktioner och fastighetsinvesteringar. Håkan Blixt arbetade under åren 1989 till 1998 som regionchef i John Mattson Fastighets AB.

– Med sin erfarenhet av investeringsanalys och fastighetsaffärer tillför Håkan strategisk kompetens i resonemang kring bolagets förvaltning och långsiktiga utveckling, säger Jan-Erik Lindstedt, styrelseordförande i John Mattson.

John Mattsons styrelse består nu av Jan-Erik Lindstedt, styrelseordföranden, samt ledamöter Bo Ennerberg, Christer Jansson och Håkan Blixt.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Erik Lindstedt, styrelseordförande: 070-717 35 10
Håkan Blixt, styrelseledamot: 070-272 60 33
Siv Malmgren, vd: 08-613 35 07

John Mattson Fastighetsföretagen AB är ett familjeägt företag med bostäder och kommersiella lokaler på Lidingö, utanför Stockholm. Bostadsbeståndet omfattar drygt 1 400 lägenheter i Larsberg och Baggeby. John Mattson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på hyreslägenheter. Vid utgången av 2011 ägde John Mattson 22 fastigheter till ett samlat marknadsvärde om 2,5 mdkr.Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04