Flyktingkatastrofen – John Mattson skänker 250 000 kronor till Röda Korset

John Mattson Fastighets AB skänker 250 000 kronor till Röda Korset för insatser i samband med flyktingkatastrofen.

– Det som händer nu i världen berör oss alla och det är viktigt att vara med och göra skillnad. Röda Korset är en av många aktörer som gör ett fantastiskt arbete både i Syrien och i dess grannländer. Röda Korset finns också på plats längs hela flyktvägen och på asylboenden i Sverige. Som långsiktigt fastighetsbolag och som medmänniska känns det oerhört angeläget att vara med och hjälpa de som nu flyr för sina liv, säger Siv Malmgren vd i John Mattson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Siv Malmgren, vd: 070-539 35 07

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04