Bygglov för ungdomslägenheter på Lidingö

Visualisering av U25 till vänster. Skiss: Scheiwiller Svensson arkitektkontor.

Lidingö stad har nu gett klartecken för byggstart av U25 – ett punkthus med ca 70 ungdomslägenheter för unga vuxna mellan 18-25 år. Den 25 april godkändes bygglovet för projektet formellt av miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad. 

Lidingö stad har i samarbete med John Mattson drivit U25 som ett expressprojekt, vilket innebär att handläggningstiden från planuppdrag till antagen detaljplangenomfördes på mindre än ett år, och helt utan överklaganden under samrådsprocessen. Kommunen och John Mattson har haft tätt samarbete för att minimera tiden från idé till färdiga bostäder.

Den framgångsrika expressprocessen visar att det är möjligt att skapa fler mindre och prisvärda hyreslägenheter med bibehållen hög kvalitet, och den snabba takten är en stor fördel med tanke på dagens bostadsbrist för unga.

Entreprenör för projektet är Serneke och första spadtaget planeras till mitten av juni. Inflyttningen är beräknad till våren 2019.

Fakta: U25

U25 är ett punkthus med 74 hyresrätter samt lokal i markplan på Agavägen i Larsberg på Lidingö.

Huset kommer att innehålla 1:or på 23 kvm, 2:or på 38 kvm samt några större lägenheter för kollektivboende.

För att få bo i U25 måste man vara mellan 18 och 25 år. Alla lägenheter förmedlas genom Stockholms bostadsförmedling utan besittningsrätt. De boende behåller sin kötid i bostadsförmedlingen under sin boendetid i U25. 

Bilder

  • John Mattson ingår avtal med Serneke för ungdomsbostäder på Lidingö.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04