John Mattson ingår avtal med Serneke för ungdomsbostäder på Lidingö

Visualisering av U25 i Larsberg på Lidingö. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

John Mattson Fastighets AB och Serneke Bygg AB har ingått avtal gällande nybyggnation av 74 ungdomslägenheter i Larsberg på Lidingö. Projektet har drivits i expressfart i tidigt skede tack vare bra samarbete med både Lidingö stad och totalentreprenören Serneke.

John Mattson Fastighets AB bidrar nu ytterligare till Lidingös bostadsutbud med 74 nya hyresrätter för ungdomar mellan 18-25 år. Den 12 mars tecknades avtal mellan John Mattson och Serneke om totalentreprenad för uppförandet av det elva våningar höga huset i Larsberg, kallat U25.

- Vi är nöjda med att ingå avtal med Serneke och har goda erfarenheter av företaget sedan tidigare samarbete i Larsberg. Projektet har drivits som ett expressprojekt i tätt samarbete med Lidingö stad och vi ser nu fram emot ett framgångsrikt och spännande byggskede, säger Siv Malmgren, vd John Mattson Fastighets AB.

Att projektet betraktas som expressprojekt i Lidingö stad innebär att steget från planuppdrag till antagen detaljplan gick på knappt ett år, vilket är en ovanligt snabb process.

- Förutom bra samarbete med Lidingö stad har John Mattson också haft god samverkan med Serneke i ett tidigt skede där båda parter har kunnat påverka projekteringen för att optimera produktionen, säger Thomas Enmark, projektchef på John Mattson. Löpande dialog med boende i området och övriga intressenter skapade dessutom ett intresse och en förståelse för projektet och gjorde att detaljplanen inte överklagades.

Projektering av U25 startar nu och ungdomsbostäderna väntas stå färdiga för inflytt under fjärde kvartalet 2019. Bostäderna förmedlas av Stockholms stads bostadsförmedling.

För frågor om projektet och samarbetet med Serneke:
Thomas Enmark, [email protected]

Läs mer om U25 och John Mattson på www.johnmattson.se

Bilder

  • John Mattson ingår avtal med Serneke för ungdomsbostäder på Lidingö.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04