Startskott för uthyrning av Parkhusen Larsberg

Parkhusens interaktiva lägenhetsväljare gör det enkelt att utforska lägenheterna innan husen är färdigbyggda. Användaren kan filtrera lägenheter efter storlek, våning eller hyra.

Nu börjar uthyrningen av Parkhusen Larsberg, John Mattsons senaste bidrag till bostadsutbudet på Lidingö. Parkhusen omfattar 80 nybyggda, välplanerade hyresrätter med grönområden och vattenkontakt direkt utanför porten. De kommande åren planerar John Mattson att uppföra ytterligare cirka 500 hyresrätter i Larsberg, på egen mark.

John Mattsons nya hyresrätter i Larsberg har nu lagts ut till förmedling genom Stockholm stads bostadsförmedling. Husen har fått namnet Parkhusen efter sitt läge i direkt anslutning till den gröna Larsbergsparken på Lidingö och har väckt stort intresse hos bostadssökande både lokalt och i Stockholms stad. Över 11 000 människor har anmält bevakning av projektet.

- Det är fantastiskt att äntligen kunna erbjuda nya hyresgäster de här välplanerade lägenheterna i ett unikt läge, säger Jonas Hermansson, fastighets- och affärsutvecklingschef. Tillgången till natur och promenadstråk och ändå väldigt nära stadsliv och handel ger ett attraktivt tillskott till såväl kommunens som Stockholms hyresmarknad.

Parkhusen står klara för inflytt i början av juli 2018. Bostädernas placering ger dem god tillgång till dagsljus, frisk luft och rekreationsyta med lekplatser, grillar, utegym och sittmöbler i parken direkt utanför porten.

Hyresgästerna har möjlighet att själva styra både sin miljöpåverkan och sina boendekostnader, genom lägenheternas individuella elmätning och separat debitering av varmvatten. John Mattsons hyresgäster återvinner dessutom matavfall i särskilda underjordsbehållare. 

John Mattson har tagit fram en interaktiv lägenhetsväljare där all information om lägenheterna finns. Intresseanmälan görs på Bostadsförmedlingens hemsida.

De kommande åren planerar John Mattson att uppföra ytterligare cirka 500 hyresrätter i Larsberg, på egen mark och utan att ta några grönområden i anspråk. Bland annat startar bygget av U25, ca 70 ungdomslägenheter, senare under 2018.Bilder

  • Startskott för uthyrning av Parkhusen Larsberg.JPG
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04