Förändringar i John Mattsons koncernledning

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har anställt Daniel Fornbrandt som ny affärsutvecklingschef. Vidare lämnar Christian Herold, chef för projekt, John Mattson.

Som kommunicerats i samband med delårsrapporten för Q3 2019 lämnar den tidigare affärsutvecklingschefen, Jonas Hermansson, John Mattson för nya utmaningar i januari 2020.

Bolaget har därför anställt Daniel Fornbrandt som ny affärsutvecklingschef.

Daniel Fornbrandt kommer att ingå i koncernledningen och tillträder under våren 2020. Daniel Fornbrandt har lång erfarenhet från fastighetsbranschen och kommer närmast från Bonava där han arbetat som Affärsutvecklare samt i sin nuvarande roll som Transaktionsansvarig för hyresrättsaffären. Dessförinnan har Daniel arbetat för PWC med fastighets- och bolagstransaktioner. Daniel är född 1979 och har en ek.mag från Uppsala universitet.

- Vi är mycket glada att Daniel Fornbrandt valt att börja på John Mattson. Daniels erfarenhet och breda kompetens passar perfekt i rollen som affärsutvecklingschef hos oss nu när vi går in i en mer expansiv fas med tydliga tillväxtmål, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Bolagets chef för projekt, Christian Herold, lämnar John Mattson. Hans anställning kommer att upphöra den 29 februari. Rekrytering av ny chef för projekt pågår.

För mer information, vänligen kontakta:    

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl 10.50.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04