John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-september 2019 den 7 november 2019

Torsdag 7 november kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin delårsrapport för januari-september 2019. Med anledningen av detta bjuder John Mattson in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av delårsrapporten där VD Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar perioden och resultatet.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/sv/finansiella-rapporter/

Presentationen inleds kl. 10.00 och kommer att hållas på svenska.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q3-2019

Telefonnummer till konferensen

Sverige: +46 8 505 583 59

UK: +44 33 330 092 69

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Erik Kronqvist enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef

Telefon: +46 706 97 22 22

E-mail: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 09:00 den 24 oktober 2019.

Om John Mattson

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 200 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 30 juni 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv, inklusive förvärv av byggrätter och deltagande i markanvisningsprojekt. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04