John Mattson förvärvar 541 lägenheter i Sollentuna kommun

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har idag tecknat avtal om att förvärva 541 lägenheter i områdena Rotebro och Rotsunda i Sollentuna kommun. Förvärvspriset uppgår till 765 mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 40 mkr. Säljare är Sollentuna Stadshus AB.

Förvärvet omfattar totalt 37 200 kvadratmeter uthyrbar yta fördelade på 29 fastigheter med bra lägen intill Rotebro centrum och Rotsunda torg, nära pendeltågsstationen och E4:an. Rotebro och Rotsunda är expansiva delar av Sollentuna kommun med positiv befolkningsutveckling och hög efterfrågan på bostäder. Byggnaderna är uppförda under 1950- och 70-talen och har god spridning avseende lägenhetsstorlek, med tyngdpunkt på två- och trerumslägenheter.

John Mattson har sedan tidigare drygt 2 250 hyresbostäder belägna på Lidingö. Genom förvärvet utökar bolaget fastighetsbeståndet med cirka 22 procent uthyrbar yta. En del i bolagets tillväxtstrategi är att etablera sig i fler kommuner i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer.

"Fastighetsportföljen passar väl in i bolagets förvaltningsmodell, vi ser en långsiktig potential i beståndet och ser fram emot att erbjuda de boende en fortsatt god livsmiljö. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med Sollentuna kommun", säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

"Det är glädjande att vi får in en aktör med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och en tydlig affärsidé om att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. Därutöver har de stort fokus på social hållbarhet", säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär och ett förvärvspris om 765 miljoner kronor efter avdrag för uppskjuten skatt om 40 mkr. Säljare är Sollentuna Stadshus AB. Tillträde av fastigheterna kommer ske under maj 2020.

Linklaters Advokatbyrå har varit rådgivare till John Mattson i transaktionen.

Fakta om förvärvet:

Antal fastigheter: 29 st varav sju på tomträtt

Antal lägenheter: 541 st

Uthyrbar yta, lägenhet: 37 200 kvm varav ca 34 200 kvm bostäder och ca 3 000 kvm lokaler

Ekonomisk uthyrningsgrad: 99 %

Hyresintäkter vid fullt uthyrt (2019): ca 42 mkr

Förvärvspris: 765 mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 40 mkr

Datum för tillträde: 4 maj 2020

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-mail: [email protected]

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 14:15 den 19 december 2019.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med drygt 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick den 30 september 2019 till 6,2 mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på södra Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av Bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04