Förändring i John Mattsons koncernledning

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har anställt Martin Landerby som chef projekt och Mari Edberg som kommunikationschef. Nuvarande kommunikationschef, Anna Bellander, har valt att lämna John Mattson och slutar i augusti.  

Martin Landerby tillträdde tjänsten i John Mattson den 15 april. Martin har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och kommer senast från JM Entreprenad där han var avdelningschef Bostad. Martin har även erfarenhet av projektledning från Familjebostäder, exploateringskontoret i Västerås kommun och Skanska.

Bolagets kommunikationschef Anna Bellander har beslutat att lämna John Mattson för nya utmaningar. Anna Bellander är kvar till och med augusti 2020 då Mari Edberg tillträder rollen som kommunikationschef.

Mari Edberg har arbetat i drygt 20 år med strategiskt och operativt kommunikationsarbete inom främst fastighets- och detaljhandelsbranschen bland annat som kommunikationschef på Atrium Ljungberg under drygt 10 år. Närmast kommer Mari från tjänsten som enhetschef på kommunikationsavdelningen i Svenska Kyrkan.

"Vi är mycket glada över att ha rekryterat Martin och Mari till John Mattson. Deras gedigna erfarenhet och breda kompetens ger en bra förstärkning till bolagets fortsatta utvecklings- och tillväxtarbete. Jag vill samtidigt tacka Anna för det gedigna arbete hon lagt ned för att utveckla bolagets kommunikation, stärka varumärket och vårt sociala hållbarhetsarbete," säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Som tidigare kommunicerats har Daniel Fornbrandt anställts som affärsutvecklingschef. Daniel tillträdde tjänsten den 14 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ):

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Från maj 2020 äger och förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl. 10.00.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04