John Mattson bjuder in till presentation av delårsperioden januari-mars 2020 den 7 maj 2020

Torsdag den 7 maj 2020 kl. 08.00 publicerar John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) sin kvartalsrapport för första kvartalet 2020. Med anledningen av detta bjuder John Mattson in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av rapporten där vd Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén kommenterar perioden och resultatet.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/sv/finansiella-rapporter/

Presentationen inleds kl. 10.00 och kommer att hållas på svenska.

Länk till presentationen: https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q1-2020

Telefonnummer till konferensen

Sverige: +46 8 566 426 95

UK: +44 33 330 092 73

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Erik Kronqvist enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Kronqvist, IR-chef
Telefon: +46 706 97 22 22
E-post: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 13.00 den 23 april 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med över 2 250 hyreslägenheter. Marknadsvärdet på John Mattsons fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2019 till 6,4 Mdkr. Fastighetsbeståndet är beläget på Lidingö i områdena Larsberg, Käppala, Baggeby och Dalénum. Från maj 2020 äger och förvaltar bolaget 541 hyreslägenheter i Sollentuna.

Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04