John Mattson förvärvar tomträtter i Slakthusområdet

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) har idag tecknat avtal om att tillsammans med samarbetspartnern LaTERRE förvärva tre tomträtter i det expansiva Slakthusområdet i Stockholms stad. Tillträde sker under juli 2020.

John Mattson har avtalat om att förvärva de tre tomträtterna Hjälpslaktaren 1, Hjälpslaktaren 2 samt Hjälpslaktaren 8. Förvärvet omfattar totalt cirka 6 800 kvadratmeter uthyrbar yta, fullt uthyrt till olika hyresgäster med ett årligt hyresvärde om cirka 4,8 mkr. Säljarens bolag kvarstår som största hyresgäst. Tomträtterna är belägna i ett attraktivt läge i det expansiva Slakthusområdet, i anslutning till den blivande tunnelbaneuppgången i området. På tomträtterna planerar John Mattson och LaTERRE att tillsammans driva detaljplan med avsikt att utveckla nya bostäder och arbetsplatser. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2022.

John Mattson har sedan tidigare drygt 2 800 hyresbostäder belägna på Lidingö och i Sollentuna. En del i bolagets tillväxtstrategi är att etablera sig i fler kommuner i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. LaTERRE är en fastighetsutvecklare som sedan tidigare driver projekt i Slakthusområdet.

"Projektet passar väl in i bolagets tillväxtstrategi och Slakthusområdet är ett spännande område med stor potential. Vi ser fram emot att utveckla fastigheterna i enlighet med våra strategier och att samarbeta med Stockholms stad", säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Slakthusområdet är under omvandling från industriområde till en levande stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. Totalt planeras för tusentals nya bostäder och arbetsplatser samt nya skolor.

Förvärvet sker genom bolagsaffär och finansieras genom en kombination av banklån och egna medel. Säljare är Mårtenssons partiaffär AB. Tillträde sker under juli 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Siv Malmgren, verkställande direktör
Telefon: +46 705 39 35 07
E-mail: [email protected]

Maria Sidén, ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 703 37 66 36
E-mail: [email protected]

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 15.00 den 14 maj 2020.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med sammanlagt 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 7,2 mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av bolagets fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04