Ingela Lindh föreslås till John Mattsons styrelse

Valberedningen i John Mattson Fastighetsföretagen AB har idag beslutat att föreslå Ingela Lindh till ny styrelseledamot att väljas in på årsstämman 22 april. 

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens ordförande Johan Ljungberg samt ledamöterna Ulrika Danielsson, Håkan Blixt och Christer Olofsson. Som tidigare kommunicerats avgick Anna Sander som styrelseledamot i december 2020.
     
Ingela Lindh har stor erfarenhet av fastighetsbranschen och av stadsbyggnad. Hon var stadsdirektör i Stockholm stad mellan 2016 och 2018 och har även varit stadsbyggnadsdirektör vid Stockholms stadsbyggnadskontor, vd för Stockholms Stadshus AB samt vd för Stockholmshem. Ingela Lindh är idag ordförande i Fastighetsägarna Sverige och i Svensk Byggtjänst samt styrelseledamot i bland annat Anders Bodin AB. Ingela är utbildad arkitekt vid KTH.

En mer utförlig presentation av samtliga föreslagna ledamöter kommer finnas tillgänglig på John Mattsons webbplats så snart kallelse till årsstämman 2021 gått ut.

-Vi är mycket glada att kunna föreslå Ingela till ny styrelseledamot i John Mattson. Med sin breda erfarenhet, sina gedigna kunskaper och personliga egenskaper kommer Ingela kunna bidra stort till tillväxt- och utvecklingsarbetet i John Mattson, säger
Jan-Erik Lindstedt valberedningens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:
Jan-Erik Lindstedt, ordförande, utsedd av AB Borudan Ett
Johan Ljungberg, utsedd av Tagehus Holding AB tillika
styrelseordförande i John Mattson Fastighetsföretagen AB
Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Lidingö 3 februari 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Jan-Erik Lindstedt, valberedningens ordförande                                                                                  
070-717 35 10,
[email protected]

Johan Ljungberg, ledamot i valberedningen, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

                          

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter i Slakthusområdet i Stockholms stad där nybyggnation planeras. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2020 till 7,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04