John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké för 2020, den 24 februari kl. 10.00

John Mattson bjuder in till webbsänd telefonkonferens onsdagen den 24 februari kl.10.00 med anledning av att bolagets bokslutskommuniké publiceras kl. 08.00 samma dag.

Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade välkomnas att delta i konferensen där vd Siv Malmgren och ekonomi- och finanschef Maria Sidén presenterar 2020 års bokslutskommuniké. Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Presentationen inleds kl.10.00 och hålls på svenska. Den kan följas live via webb eller via telefon. Se webblänk och telefonnummer nedan.  

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/johnmattson-q4-2020

Nummer till telefonkonferensen:
Sverige: +46 8 566 427 03
UK: +44 33 330 092 63

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/ från kl. 08.00.

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen samt presentationsmaterialet finnas tillgängligt på www.corporate.johnmattson.se.

Media
Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Maria Sidén enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.Lidingö 10 februari 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Maria Sidén, ekonomi- och finanschef, John Mattson
0703-37 66 36,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
076-800 01 95,
[email protected]

 

Denna information lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 10 februari 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med ca 2 800 hyreslägenheter på Lidingö och i Sollentuna samt tomträtter där nybyggnation planeras i Slakthusområdet i Stockholms stad. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2020 till 7,4 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets syfte är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se


Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04