John Mattson förvärvar aktier i HEFAB och EFIB

John Mattson har ingått avtal om att förvärva cirka 32% procent av aktierna i HEFAB Fastighets AB (HEFAB) och cirka 24% procent av aktierna i EFIB Aktiebolag (EFIB).

HEFAB och EFIB är välskötta och långsiktiga bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholm med tyngdpunkt på bostadsfastigheter i Bromma och Hägersten. HEFAB:s och EFIB:s fastighetsbestånd omfattar totalt cirka 100 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelade på 36 fastigheter. EFIB är idag den största ägaren i HEFAB, med cirka 36 procent av aktierna i HEFAB. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt 1,4 miljarder kronor. Aktierna i HEFAB är föremål för hembud, och förvärvet av aktierna i EFIB är villkorat av att förvärvet av aktierna i HEFAB genomförs. Förvärvet bidrar positivt till John Mattsons förvaltningsresultat.

John Mattson har sedan tidigare 215 000 kvadratmeter uthyrbar area bestående av bostäder, skolor och kommersiella lokaler på Lidingö, Sollentuna, Stockholm och Nacka.
 

Lidingö 24 maj 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:

Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13.30 den 24 maj 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är en privat bostadsfastighetsägare med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fyra kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm och Nacka. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04