John Mattson förvärvar fastigheter vid Gullmarsplan

John Mattson har idag tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter vid Gullmarsplan i centrala Stockholm. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i bland annat Slakthusområdet och Johanneshov och blir genom förvärvet en viktig del av utvecklingsområdet Söderstaden.

Fastigheterna förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 670 miljoner kronor före avdrag för 25 procent latent skatt. Säljare är ett antal privatpersoner via bolag. Tillträde sker i februari 2022.

De förvärvade fastigheterna har ett attraktivt läge vid Gullmarsplan centralt i Stockholm invid tunnelbaneuppgången. De omfattar totalt cirka 12 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelade på tre fastigheter, varav cirka hälften utgörs av hyresbostäder och hälften av kommersiella lokaler med hyresgäster såsom Hemköp, Systembolaget, apotek och vårdcentral.

En del av John Mattsons tillväxtstrategi är att förvärva befintliga fastighetsbestånd i kommuner inom Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer. Genom fastigheter i såväl Slakthusområdet som i Johanneshov finns John Mattson redan i det nya utvecklingsområdet Söderstaden där Gullmarsplan ingår.

- Fastigheterna har ett unikt läge. Gullmarsplan är en knutpunkt för Stockholms kollektivtrafik och en viktig del av utvecklingsområdet Söderstaden där Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan knyts samman. Vi ser mycket fram emot att vara med och utveckla Söderstaden tillsammans med Stockholms stad och andra fastighetsägare, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Förvärvet finansieras genom en kombination av kontanter och aktier, där cirka 50 % av priset för aktierna finansieras via emission av nya aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ). Apportemission av 672 208 aktier, till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 117 750 675 kronor, genomförs på tillträdesdagen. Apportemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från John Mattsons årsstämma 22 april 2021. Resterande del av aktielikviden sker genom ytterligare en apportemission av 859 930 aktier, till emissionskurs om 175,17 kronor per aktie motsvarande ett värde om 150 633 938 kronor, vilken planeras genomföras i april 2022. Denna ytterligare apportemission kräver ett beslut av John Mattsons Fastighetsföretagen AB (publ) årsstämma.

John Mattsons legala rådgivare har varit Wigge & Partners. Säljarnas rådgivare har varit Tango.  


Lidingö 12 november 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)Fakta om förvärvet:

Antal fastigheter: 3 på äganderätt (Gravyren 1, Kopparsticket 8 och Vinjetten 6)

Uthyrbar area: 11 900 kvm varav cirka 6 200 kvm bostäder och cirka 5 700 kvm lokaler

Antal lägenheter: 79

Ekonomisk uthyrningsgrad: 100 %

Hyresintäkter vid fullt uthyrt (2021): cirka 22,5 mkr

Förvärvspris: 670 mkr före avdrag för 25 % latent skatt

Datum för tillträde: 1 februari 2022


För mer information, kontakta:

Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Daniel Fornbrandt, affärsutvecklingschef, John Mattson
073-326 53 23,
[email protected]


Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 11.00 den 12 november 2021.
 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter, kommersiella lokaler och tomträtter i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2021 till 14,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Bilder

  • Gravyren 1_Kopparsticket 8_Vinjetten 6.jpg
  • Vy_Gravyren 1_Kopparsticket 8_Vinjetten 6.jpg
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04