John Mattson förvärvar ytterligare aktier i HEFAB och EFIB – blir majoritetsägare i båda bolagen

John Mattson har ingått avtal om att förvärva ytterligare aktier i HEFAB Fastighets AB (HEFAB) och EFIB Aktiebolag (EFIB). Därmed kontrollerar John Mattson totalt 95 procent i HEFAB och 99 procent i EFIB. 

John Mattson har tidigare meddelat att man har ingått avtal om att förvärva aktier i HEFAB och EFIB. Nu har John Mattson förvärvat ytterligare 27 procent av aktierna i HEFAB och 41 procent av aktierna i EFIB. EFIB är största ägare i HEFAB med 36 procent av aktierna.

Köpeskilling för de senast förvärvade aktierna uppgår till 1 489 miljoner kronor. Likviden för dessa aktier betalas i en kombination av kontanter samt genom en apportemission av 1 587 406 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 151,50 kronor per aktie. Apportemissionen genomförs med stöd av bemyndigande från årsstämma 22 april 2021. Antal aktier i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ökar efter genomförd emission från 34 717 309 till 36 304 715, motsvarande en utspädning om cirka 4,4 procent av det totala antalet aktier samt det totala antalet röster i John Mattson. 

Sammantaget har avtal om förvärv ingåtts som innebär att John Mattson kontrollerar totalt 95 procent av aktierna och rösterna i HEFAB och 99 procent av aktierna och rösterna i EFIB. Den totala köpeskillingen uppgår till 3 392 miljoner kronor varav 399 miljoner kronor finansieras via apportemission.  

I HEFAB tillträds 32 procent av aktierna 31 augusti 2021, medan de ytterligare förvärvade aktierna om 27 procent tillträds 30 september 2021, förutsatt att ingen av säljarna utnyttjar sin formella förköpsrätt senast den 31 augusti 2021. 45 procent av aktierna i EFIB tillträddes 6 juli 2021, 34 procent av aktierna tillträds 31 augusti 2021 och 20 procent tillträds 30 september 2021.

HEFAB:s och EFIB:s totala fastighetsvärde, inklusive två pågående bostadsprojekt i Hägerstensåsen och Högdalen, uppgår till 5,3 miljarder kronor med ett hyresvärde på 200 miljoner kronor. I och med förvärvet av en attraktiv fastighetsportfölj ökar John Mattson exponeringen mot bostäder i Stockholm och adderar pågående och kommande projekt. Förvärvet förstärker John Mattsons attraktivitet på den finansiella marknaden och kommer skapa volymfördelar. Baserat på John Mattsons fastighetsvärde vid utgången av första kvartalet, med tillägg av förvärvet av HEFAB och EFIB samt det tidigare kommunicerade förvärvet i Sollentuna som tillträds 1 oktober, beräknas John Mattsons sammanlagda fastighetsvärde uppgå till 14,4 miljarder kronor.

- Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna unika fastighetsportfölj i Stockholm. EFIB och HEFAB är två fina byggmästarbolag med ett välskött bestånd och en tradition av långsiktig förvaltning, vilket gör att de passar väl in i vår fastighetsportfölj. John Mattson kommer nu finnas på fler attraktiva delmarknader, såsom Bromma och Hägersten, och förvärvet medför även intressanta projektmöjligheter, kommenterar John Mattsons vd Siv Malmgren.

Lindahl Winter och Wigge & Partners har varit rådgivare till John Mattson i samband med förvärven.

 

Sammanfattning om förvärven*:
Antal fastigheter/tomträtter: 36 (inklusive 6 projektfastigheter)
Area: 100 000 kvm, varav 75% bostäder
Antal lägenheter: 1 200

Fastighetsvärde: 5,27 mdr
Hyresvärde: 200 mkr
Driftnetto: 145 mkr
Förvaltningsresultat: 102 mkr

* Inkluderar pågående projekt i Hägerstensåsen samt Högdalen. Sammanfattningen baseras på information från de förvärvade bolagen samt egna gjorda antaganden.

 

Lidingö 17 augusti 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:

Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 20.00 den 17 augusti 2021.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter och med verksamhet i fem kommuner i Stockholmregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2021 till 8,2 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan.
Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04