Maria Sidén slutar som ekonomi- och finanschef för John Mattson

Efter sju år som ekonomi- och finanschef för fastighetsbolaget John Mattson har Maria Sidén meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag.

John Mattson Fastighetsföretagen AB noterades på börsen 2019, dessförinnan var bolaget familjeägt av arvtagare till byggmästare John Mattson. Efter att verksamheten under många år varit koncentrerad till Lidingö har John Mattson efter börsnoteringen expanderat via förvärv och är nu även etablerat i Stockholms stad samt i Sollentuna, Upplands Väsby och Nacka kommun. 

- Jag är stolt över arbetet som jag och mina kollegor har gjort, att tillsammans ha utvecklat John Mattson till ett börsbolag. Det har varit spännande och lärorikt att vara delaktig i bolagets tillväxt och att bidra till ökat fastighetsvärde. Efter sju år känner jag att det är dags att gå vidare till nya utmaningar, säger Maria Sidén.

- Jag vill varmt tacka Maria för hennes mycket värdefulla insatser under en viktig period i bolaget historia, Maria har starkt bidragit till att bolaget framgångsrikt etablerats på börsen. Under Marias ledning har bolagets ekonomistyrning och finansiering utvecklats från familjeföretag till börsföretag. Jag önskar Maria stort lycka till i sitt fortsatta yrkesliv, kommenterar Siv Malmgren, vd John Mattson.

Maria Sidén är kvar i sin nuvarande roll under uppsägningstiden. Rekryteringsprocessen för ny ekonomi- och finanschef påbörjas omgående.


Lidingö 23 september 2021
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Siv Malmgren, vd, John Mattson
070-539 35 07,
[email protected]

Johan Ljungberg, styrelseordförande John Mattson
073-960 58 87,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.30 den 23 september 2021.
 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 2 800 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler och tomträtter i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2021 till 8,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04