Förändringar i John Mattsons bolagsledning

John Mattson gör förändringar i bolagsledningen för att öka fokus på förvaltningsaffären och renodla ansvaret för projektutveckling.

Christina Hansson, förvaltningschef på John Mattson sedan drygt tre år och med lika många år i bolagsledningen, har sedan tidigare valt att lämna bolaget för en roll som vd på Tilia Fastigheter AB. Christina Hansson arbetar kvar i sin roll på John Mattson fram till början av december.

För att öka fokus på förvaltningsaffären tillsätts två chefer inom förvaltning. Ansvaret för förvaltningen kommer att delas mellan Maria Wirén, förvaltningschef Bostad och Fredrik Ward, förvaltningschef Kommersiellt och Teknik. Vd Per Nilsson övertar det övergripande ansvaret för förvaltningen. Maria Wirén och Fredrik Ward har tillträtt sina nya roller och ingår som adjungerade i John Mattsons bolagsledning sedan mitten av november.

För att hålla ihop projektutvecklingsaffären från tidiga skeden till genomförande slås nu affärsutvecklingsavdelningen samman med projektavdelningen. Som ett led av detta kommer Martin Landerby, chef Projekt & Teknik och del i bolagsledningen sedan 2020, avsluta sin anställning på John Mattson. Martin Landerby arbetar kvar i sin roll fram till 1 februari 2023.

- Jag vill varmt tacka både Christina och Martin som under sina år på John Mattson har gjort betydande insatser inom sina respektive områden och starkt bidragit till John Mattsons tilväxtresa från Lidingöbaserat familjebolag till börsnoterat bolag med verksamhet i flera kommuner i Stockholmsregionen. Jag önskar dem båda stort lycka till med nya uppdrag och sina fortsatta yrkesliv. Jag vill samtidigt välkomna Maria och Fredrik i sina nya roller i förvaltningen med ett tydligt fokus på båda bostäder och kommersiella lokaler, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

John Mattsons bolagsledning kommer efter förändringen bestå av:

Per Nilsson, vd
Mattias Lundström, cfo
Daniel Fornbrandt, affärs- och projektutvecklingschef
Mari Edberg, kommunikationschef

Adjungerade i bolagsledningen:
Maria Wirén, förvaltningschef Bostad
Fredrik Ward, förvaltningschef Kommersiellt och Teknik


Lidingö 5 december 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2022 till 15,8 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04