John Mattson säljer fastigheter på Lidingö

John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Barkassen 1 och Galeasen 2 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 262 miljoner kronor. Köpare är Jan Fredegård, ägare av Fastighets AB Senator.

Fastigheterna Barkassen 1 och Galeasen 2 är belägna i Baggeby på Lidingö. De utgörs främst av bostäder och innehåller 83 bostadslägenheter byggda på 1950-talet och renoverade 2018 respektive 2013, samt 43 garage- och parkeringsplatser. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 5 700 kvadratmeter varav bostäderna utgör 97 procent. Försäljningen sker genom en fastighetsaffär.

Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 262 miljoner kronor, i linje med bokfört värde per tredje kvartalet. Då det är en fastighetsaffär utgår inget avdrag för latent skatt.


- Efter en period av stark tillväxt fortsätter vi nu den konsolidering av verksamheten som inleddes under andra kvartalet. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde som är i linje med bokfört värde vilket befäster värdet på vår fastighetsportfölj. Genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål om en belåningsgrad som långsiktigt inte ska överstiga 50 procent, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheterna den 1 februari 2023.

Tango och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.

 
Lidingö 14 november 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2022 till 15,8 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04