John Mattson säljer två fastigheter i centrala Stockholm

Fastighetsbolaget John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Ankaret 24 och Odalbonden 5 i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 230 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köparen är en privatperson.

Fastigheterna Ankaret 24 och Odalbonden 5 är belägna på Kungsholmen i Stockholm och omfattar totalt 67 lägenheter fördelat på 2 980 kvadratmeter, varav 92 procent är bostäder. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 230 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per det första kvartalet 2022 som uppgick till 226 miljoner kronor. Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

- Försäljningen är ett naturligt steg att renodla vår fastighetsportfölj efter förvärven av bolagen HEFAB och EFIB under 2021. Genom förvärven utökade John Mattson sitt fastighetsbestånd med cirka 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Nu säljer vi två fastigheter som var del av den förvärvade fastighetsportföljen och stärker våra förutsättningar för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning genom geografisk renodling, säger Per Nilsson, vd John Mattson.

John Mattson frånträder Ankaret 24 och Odalbonden 5 den 15 juni 2022.

Lindahl & Winter och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.


Lidingö 15 juni 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)


 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]


Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2022 till 16,9 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04