John Mattson bjuder in till presentation av bokslutskommuniké 2022 den 22 februari klockan 10.00

Med anledning av offentliggörande av bokslutskommuniké 2022 bjuder John Mattson in till webbsänd presentation samt telefonkonferens onsdag den 22 februari klockan 10.00. Rapporten offentliggörs klockan 08.00 samma dag.

Investerare, kapitalförvaltare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkommen att delta i presentationen där vd Per Nilsson och cfo Mattias Lundström kommenterar resultatet för januari-december 2022. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webb eller via telefon.

Länk till webbsändning och telefonkonferens:


Om du önskar delta via webben går du in via länken nedan. Ingen föranmälan krävs.
Via webben finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/johnmattson-q4-2022/register

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002434

Rapporten kommer från klockan 08.00 att finnas tillgänglig på svenska och engelska på corporate.johnmattson.se/investerare/finansiella-rapporter/

En inspelad version av presentationen och presentationsmaterialet tillgänglig på corporate.johnmattson.se efter sändningen.Lidingö 8 februari 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Mattias Lundström, cfo, John Mattson
08-613 35 30,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08- 613 35 04,
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 400 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2022 till 15,8 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: JOMA), Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04