John Mattson säljer fastighet i centrala Stockholm

John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Klassrummet 1 i centrala Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Bonnier Fastigheter AB.

Fastigheten Klassrummet 1 är belägen på Lilla Bantorget i centrala Stockholm. Fastigheten består av en äldre byggnad från slutet av 1800-talet som utgörs av kontorslokaler. Den totala uthyrbara arean uppgår till 1 131 kvadratmeter. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127,5 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket understiger bokfört värde per andra kvartalet 2023 med 12 miljoner kronor. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för John Mattson till cirka -20 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För fjärde kvartalet kommer en realiserad värdeförändring att redovisas.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.


- Vi gör vår andra fastighetsförsäljning på kort tid vilket bidrar till att stärka John Mattsons finansiella ställning genom sänkt belåningsgrad. Klassrummet 1 är vår sista fastighet i centrala Stockholm. Genom försäljningen har vi nu renodlat vårt bestånd till fyra geografiska förvaltningsområden, vilket skapar förutsättningar för en mer effektiv och värdeskapande förvaltning, kommenterar Per Nilsson, vd John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 10 november 2023.

Nordanö och Wigge & Partners har varit säljarens rådgivare i transaktionen.


Lidingö 27 oktober 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2023 till 14,5 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04