John Mattson säljer fastighet i Högdalen

John Mattson har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Trappsteget 2 i Högdalen. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 236 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Arne Dufva Högdalen AB.

Fastigheten Trappsteget 2 är belägen i stadsdelen Högdalen i Stockholm och utgörs av 72 bostadslägenheter. Den totala uthyrbara arean uppgår till 4 447 kvadratmeter varav bostäder utgör 100 procent. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 236 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket understiger bokfört värde per andra kvartalet 2023 med 4 miljoner kronor. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår för John Mattson till cirka -7 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. För tredje kvartalet kommer en orealiserad värdeförändring att redovisas.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.


- Vi fortsätter att anpassa bolaget till nya marknadsförutsättningar och genom försäljningen tar vi ytterligare ett steg mot en lägre belåningsgrad. Sedan juni 2022 har vi avyttrat fastigheter till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor. Vid behov utesluter vi inte ytterligare försäljningar, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 16 oktober 2023.

Wigge & Partners har varit säljarens legala rådgivare i transaktionen.


Lidingö 9 oktober 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 juni 2023 till 14,5 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04