John Mattson tecknar hållbarhetslänkat lån

John Mattson sätter ytterligare fokus på sitt hållbarhetsarbete genom att vid en refinansiering ingå ett hållbarhetslänkat lån med Handelsbanken. Lånevillkoren är kopplade till John Mattsons aktiva arbete med att skapa trygga bostadsområden för sina hyresgäster i kombination med minskat klimatavtryck.

Det hållbarhetslänkade lånet om 949 miljoner kronor avser en refinansiering av befintligt lån. Lånet har en löptid på tre år där villkoren är kopplade till John Mattsons hållbarhetsmål inom social hållbarhet och minskat klimatavtryck som bolaget antog under 2022. Genom det hållbarhetslänkade lånet stärks möjligheterna för lägre ränta.

- Hållbarhet är centralt för vårt långsiktiga värdeskapande och är en integrerad del av vår affärsmodell. Under 2022 höjde vi vår ambition genom att anta nya långsiktiga hållbarhetsmål och vi har redan visat att vi levererar på de nya målen. Jag är mycket glad att vi, tillsammans med Handelsbanken, integrerar vårt hållbarhetsarbete med koncernens finansiering. Det skapar ytterligare incitament att arbeta fokuserat och systematiskt med hållbarhet och stärker vår långsiktiga utveckling, säger Mattias Lundström, cfo på John Mattson.

- Vi ser en klar trend i marknaden att bolag skapar bredd i sitt hållbarhetsarbete genom att även täcka in frågor som är viktiga ur ett samhällsperspektiv. Detta är en utveckling som vi ser mycket positivt på säger Anna Engqvist, Sustainable Finance Handelsbanken Debt Capital Markets.

Läs mer om John Mattsons hållbarhetsmål här:
https://corporate.johnmattson.se/om-oss/affarside-mal/

Lidingö 13 mars 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Mattias Lundström, cfo, John Mattson
08-613 35 30,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2022 till 15,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04