Mattias Lundström lämnar som CFO för John Mattson

Mattias Lundström, CFO på John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) och medlem i bolagets koncernledning, lämnar idag på egen begäran sitt uppdrag i bolaget.

Mattias Lundström kommer under en övergångsperiod vara tillgänglig för överlämning. Rekrytering av ny CFO påbörjas omgående. Under perioden till dess en efterträdare rekryterats kommer Lars Ingman, tidigare interim CFO på John Mattson, att inneha rollen som interim CFO.   

- Jag vill tacka Mattias för hans engagemang och värdefulla insatser under tiden på John Mattson, där han bland annat har bidragit i bolagets utvecklingsresa. Jag önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

Lidingö 12 april 2023
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08- 613 35 04,
[email protected]

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 22.30 den 12 april 2023.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2022 till 15,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04