Gemensamma krafter ska öka tryggheten och trivseln i Rotebro

Igår samlades representanter från fastighetsägare, Sollentuna kommun, Polisen, brandkåren, Hyresgästföreningen och andra aktörer för en gemensam trygghetsvandring i centrala Rotebro. Aktiviteten arrangerades av representanternas gemensamma forum, BID Rotebro.

BID Rotebro, som under 2023 initierades av John Mattson och Sollentuna kommun, är ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen och övriga aktörer. Samarbetet syftar till att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro för att området ska bli ett ännu bättre område att bo, besöka och verka i. Under gårdagens trygghetsvandring, som är en av flera trygghetsskapande aktiviteter som BID Rotebro avser att genomföra, tittade deltagarna bland annat på belysning, buskage, klotter, nedskräpning och annat som kan skapa otrygghet. Iakttagelserna kommer gås igenom och åtgärdas på bästa sätt.

- Samverkan är ett viktigt verktyg i arbetet för att utveckla en trygg och attraktiv boendemiljö i Rotebro. När vi fastighetsbolag samarbetar med kommun och lokalpolis kan vi tillsammans ta ett helhetsgrepp om områdets utveckling. Tillsammans gör vi skillnad, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.

BID – Boende, Integration och Dialog
Medlemmarna i BID Rotebro arbetar för att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro. Syftet är också att främja ett gott samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i området, skapa en positiv utveckling i lokalsamhället när det gäller handel och service, kommunikationer, trafikmiljö och fysisk miljö. Under 2024 kommer verksamheten att inriktas mot fem områden som ska bidra till att Rotebro blir ett bättre område att bo, besöka och verka i: trygghet och säkerhet, gemenskap och trivsel, kommunikation, utemiljö samt stadsutveckling.

Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog (internationellt står förkortningen för Business Improvement District). Initiativet är ett sätt att organisera samverkan mellan fastighetsägare och offentliga aktörer.

John Mattson är även medlem i BID Tureberg, som är ytterligare ett samarbete i denna form. BID Tureberg består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun.

Lidingö 14 februari 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Mari Edberg, kommunikationschef, John Mattson
08-613 35 04,
[email protected]

 


Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Bilder

  • Trygghetsvandring_1.jpg
  • Trygghetsvandring_2.jpg
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04