John Mattson bidrar till Slakthusområdets utveckling - hyr ut 2 600 kvadratmeter till välkända aktörer

John Mattson har tecknat hyresavtal med ett flertal nya aktörer för lokaler i det expansiva Slakthusområdet i Stockholm. Med nya restauranger samt konfektyr- och bageritillverkning bidrar John Mattson till områdets vision om ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser. John Mattson har därmed fyllt störrre delen av sina tidigare vakanser i området.

Hyresavtal är tecknade med två restaurangaktörer; Sin Ramens innovativa koncept Sin x Slaughterhouse - en kombination av asiatisk kök, deli och egenproduktion av nudlar samt Volanders - en 600 kvadratmeter stor restaurang med flera barer, eventlokaler och uteservering. Sin x Slaughterhouse planerar för öppning under våren 2024 och Volanders öppnade i omgjorda lokaler i början av mars 2024.

Avtal har även tecknats med tre välkända aktörer inom tillverkning av konfektyr-, bageri- och konditorivaror;

  • Pärlans konfektyr, kända för sina gräddkolor, med butik i Stockholm samt ett flertal återförsäljare i hela Sverige, har valt att flytta sin kolafabrik och kontor till Slakthusområdet från och med april 2024.
  • Mr Cake med sina populära tårtor och bakverk och med caféer i Stockholm och Göteborg har sedan februari 2024 valt att förlägga sin produktion i Slakthusområdet.
  • Chokladfabriken har flyttat sin chokladproduktion från Södermalm till Slakthusområdet och är verksam i området sedan september 2023.

Avtalen omfattar totalt cirka 2 600 kvadratmeter uthyrbar area.

- Vi är stolta och glada över att de här aktörerna väljer Slakthusområdet för sina verksamheter och oss som hyresvärd. Genom restauranger i nyskapande former och en egen nisch med tillverkning av konfektyr- och bageriprodukter bidrar John Mattson till områdets vision om en levande stadsdel. Vi har nu också tagit ett stort steg med att fylla vakanserna efter livsmedelstillverkarna Gudruns och Mårtenssons avflytt, säger Linda Forsberg Hansson, kommersiell förvaltare på John Mattson.

- Vi välkomnar dessa starka varumärken som är helt i linje med visionen för området och målsättningen för nya Slakthusområdet. Genom en bra mix av hyresgäster bidrar vi till att levandegöra området och skapa en attraktiv stadsdel. Vi har nu goda förutsättningar för vårt kommande stadsutvecklingsprojekt i kvarteret där vi planerar för 210 bostäder samt kommersiella lokaler, säger Daniel Fornbrandt, affärs- och projektutvecklingschef på John Mattson.

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Det tidigare industriområdet är under omvandling till en levande stadsdel som ska rymma en mångfald av verksamheter i en varierad och småskalig miljö. Kulturhistoriska byggnader bevaras och utvecklas och tusentals nya bostäder, arbetsplatser samt skolor, handel, service och kultur tillkommer.

I Slakthusområdet äger John Mattson tre tomträtter; Hjälpslaktaren 2, Hjälpslaktaren 7 och  Hjälpslaktaren 8. Tomträtterna har ett attraktivt läge vid den kommande tunnelbanestationen och parken i området, där John Mattson planerar att utveckla nya hyresbostäder och kommersiell lokaler i bottenvåningarna. Detaljplanearbetet startade under våren 2022. Detaljplanen går ut på samråd under våren 2024 och bedöms vinna laga kraft under 2026 med möjlig byggstart därefter.

Läs mer och se filmen om John Mattons ambitioner i Slakthusområdet: https://www.johnmattson.se/nyheter/detaljplanen-ar-igang/

Lidingö 11 mars 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Linda Forsberg, kommersiell förvaltare, John Mattson
08-613 35 95,
[email protected]

Daniel Fornbrandt, affärs- och projektutvecklingschef, John Mattson
08-613 35 55,
[email protected]

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2023 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Bilder

  • Slakthusområdet_foto Pixprovider.jpg
  • Visionsbild Slakthusområdet_illustration_Nyréns Arkitektkontor.jpg
Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04