John Mattson säljer fastighet i Alvik

John Mattson har träffat avtal om försäljning av bostadsfastigheten Fulufjället 1 i Alvik i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 93 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är SEFAB Stockholms enskilda fastighetsägare AB.

Fulufjället 1 utgörs av 27 lägenheter med en total uthyrbara area om cirka 1 600 kvadratmeter varav bostäder utgör 100 procent.

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 93 miljoner kronor före avdrag för latent skatt, vilket överstiger bokfört värde per fjärde kvartalet 2023 med 4,2 miljoner kronor. Beräknad resultateffekt från transaktionen uppgår till cirka -0,6 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt, transaktionskostnader samt återföring av tidigare redovisad uppskjuten skatt. En realiserad värdeförändring kommer att redovisas för det andra kvartalet 2024.

Försäljningen sker genom en bolagsaffär.

-  Det ligger i vår strategi att löpande utvärdera sammansättningen av vårt fastighetsbestånd och göra selektiva avyttringar i syfte att optimera kapitalanvändningen och samtidigt stärka bolagets förutsättningar att hantera högre räntor, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

Avtalet är ovillkorat och John Mattson frånträder fastigheten den 12 april 2024.

Wigge & Partners har varit säljarens legala rådgivare i transaktionen.


Lidingö 10 april 2024
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
08-613 35 02,
[email protected]

 

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2023 till 13,6 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04