Anders Nylander avböjer omval som styrelseordförande i John Mattson

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) meddelar idag att styrelsens ordförande, Anders Nylander, avböjt omval som styrelsens ordförande i samband med bolagets ordinarie årsstämma 21 april 2020.

Valberedningen, bestående av representanter från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande, har för avsikt att till stämman föreslå Johan Ljungberg som ny styrelseordförande. Mer information om Johan Ljungberg återfinns på bolagets webbplats. Valberedningens förslag i sin helhet kommer senast att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Lindstedt, valberedningens ordförande, 0707-17 35 10, janerik.lindstedt@gmail.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2019 kl. 18:30.

Mari Edberg
Kommunikationschef
+46 730 84 53 52

Vi tar ansvar för hanteringen av dina personuppgifter. Webbplatsen använder cookies och genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du användande av cookies. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookies.