Delårsrapport januari – september 2022

Proaktivitet i en osäker omvärld

John Mattson hade en fortsatt stark tillväxt för årets tre första kvartal. Tillväxten i förvaltningsresultat per aktie uppgick till 58 procent. Justerat för engångspost 2021 var tillväxten 47 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 14 procent. Konsolidering av bolaget fortsätter och John Mattson har vidtagit åtgärder för att hantera nya marknadsförutsättningar.  

- John Mattson levererar fortsatt tillväxt och stabila fastighetsvärden. Bolagets fastighetsportfölj med bostäder i attraktiva lägen i Stockholmsregionen visar sin styrka i en osäker omvärld. Som i ett led i en fortsatt konsolidering och hantering av nya marknadsförutsättningar har vi ökat takten i arbetet med att sänka våra kostnader. Ett påbörjat kostnadsbesparingsprogram bedöms ha en positiv effekt på förvaltningsresultatet om cirka 50 miljoner kronor under 2023. De utmanande marknadsförutsättningarna för projektverksamheten medför även att vi nu skjuter fram projektstarter, kommenterar Per Nilsson, vd på John Mattson.

Januari – september 2022

  • Hyresintäkterna uppgick till 468,9 Mkr (264,3), en ökning med 77 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 139,9 Mkr (80,2), motsvarande 3,73 kr per aktie (2,36) - en ökning med 58 procent. Justerat för engångspost 2021 var tillväxten 47 procent.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 780,1 Mkr (5 696,5), motsvarande 178,91 kr per aktie (156,65) - en ökning med 14 procent.
  • Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till -14,3 Mkr (856,6), värdeförändring för räntederivat uppgick till 275,1 Mkr (32,4).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 311 Mkr (764,9), motsvarande 8,27 kr per aktie (22,86).
  • Fastighetsvärdet uppgick till 15 799,1 Mkr (14 228,4).
  • Investeringarna uppgick till 893,9 Mkr (5 414,8), varav 643,2 Mkr (5 268,5) avsåg förvärv.

Lidingö 10 november 2022
John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

 

För mer information, kontakta:
Per Nilsson, vd, John Mattson
072-224 90 28,
[email protected]

Mattias Lundström, cfo, John Mattson
072-220 21 33,
[email protected]

 

Denna information är sådan information som John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08.00 den 10 november 2022.

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)
John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 400 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 30 september 2022 till 15,8 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomsyras av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattson är noterat som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se och corporate.johnmattson.se.

Mari Edberg
Kommunikationschef
08- 613 35 04